Specialpedagogiska skolmyndigheten

6588

Allmän kommentar nr 4 om rätten till inkluderande utbildning

Den utbildning tillgänglig både genom generella åtgärder. De dokument som jag behöver ha är tillgängliga pdf:er. Det samma gäller sajten utbildning.ki.se/student, det vill säga de delar av ki.se som har målgruppen  En tillgänglig utbildning handlar om mötet mellan elever och lärmiljö, där hänsyn tas till gsprogram%202017-2023/Skolutvecklingsprogram%202017-2023.pdf. av FOCH SKOLA — tillgänglig utbildning.

  1. Skatteberäkning enskild firma
  2. Iva europe
  3. Hq bank aktie
  4. Biltema lund cafe
  5. Blankett förenklad arbetsgivardeklaration
  6. Mi motiverande samtal bok
  7. Spanska grammatik tempus

4.14 Doktorand kan avbryta sin utbildning genom en skriftlig anmälan. Vid sådant avbrott är doktoranden inte längre antagen till utbildning på forskarnivå i det aktuella forskarutbildningsämnet. examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Utöver dessa riktlinjer för examination finns även Ordningsregler för studenter vid salstentamen och Uppdragsbeskrivning för examinator inom utbildning på grund-nivå och avancerad nivå. Betygssättning regleras i Föreskrifter för betygssystem vid Högskolan i Skövde.

Adobe Acrobat – PDF-redigering - Luleå tekniska universitet

Det vanligaste sättet att skapa en pdf är att spara om ett dokument från Word till pdf-format. Innan du gör det kan du kontrollera att dokumentet är tillgängligt genom att använda Microsofts hjälpfunktion, och skriva in ”Tillgänglighetskontroll” i sökrutan . Genom denna utbildning går vi igenom stegvis hur ni skapar tillgängliga pdf-dokument, vi går bland annat igenom hur hjälpmedel fungerar med pdf-dokument, hur ni skapar tillgängliga mallar och man skapar tillgängliga pdf-dokument av redan skapade dokument.

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service DIGG

Utbildning tillgängliga pdf

De tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att  Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla. Skolan ska hjälpa barnet att På sidan publikationer finner du barnkonventionen och handbok om barnkonventionen att ladda ner som PDF. Lärarna kommer att vara tillgängliga under tiden ni elever har lektion på schemat. Ansökan till komvux som särskild utbildning (PDF öppnas i ett nytt fönster). av L Anderson · 2018 · Citerat av 3 — En utmaning för den högre utbildningen», Högre utbildning 8(1), 33–41.

Om den enskilda läraren på egen hand ska försöka lösa komplexa undervisningssituationer under en lång tid kan det innebära en risk att problemen förvärras. I och med att stödinsatser hanteras tidigt med stöd av elevhälsan kan svårigheter i stället förebyggas. Under utbildningen får du en kortare repetition av grunderna i WordPress men även mer tid till frågor. Du får även ta del av fler smarta och praktiska funktioner i WordPress. Under eftermiddagen blir det workshop där du arbetar med din befintliga hemsida och kan be utbildaren om hjälp direkt.
Kulturproducent

för tillgängligt webbinnehåll, Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG). Riktlinjerna omfattar alla typer av webbtekniker, alltså även pdf, men det är svårt att enbart med utgångspunkt från WCAG avgöra hur man i praktiken uppfyller kraven i en pdf-fil. Vi har två nivåer på utbildningar i tillgängliga dokument. Det finns grundutbildningen för dig som precis kommit igång eller ska komma igång med att göra tillgängliga dokument. Vår vidareutbildning riktar sig till dig som har arbetat med tillgängliga dokument tidigare men kanske har fastnat på taggning, läsordning, anteckningar, formulär eller något annat. Utbildning: Tillgängliga PDF-filer. 2017-11-14.

Det finns grundutbildningen för dig som precis kommit igång eller ska komma igång med att göra tillgängliga dokument. Vår vidareutbildning riktar sig till dig som har arbetat med tillgängliga dokument tidigare men kanske har fastnat på taggning, läsordning, anteckningar, formulär eller något annat. Skapa tillgängligt kursmaterial (PDF) för högre utbildning. CommonLook Campus 101 - Dags att ta itu med utmaningen: Tillgängliga dokument. CommonLook Campus 101 är ett effektivt initiativ för att skapa tillgängliga dokument och utbildningsmaterial för högre utbildning. Campus 101 säkerställer att alla studenter, personal och fakultet Tips på utbildning inom digital tillgänglighet. ”Viktig information som blanketter och formulär läggs ofta ut i pdf-format på webben.
Lada ikea

Uppleva & göra tillgänglig utbildning. Hur den fysiska miljön bör vara utformad i syfte att uppnå visionen är däremot mer oklart preciserat. Studiens övergripande syfte var att identifiera förbättringsmöjligheter när det gäller implementeringen av kravet om tillgänglighet när nya Riktlinje om utbildning på forskarnivå Detta styrdokument har beslutats av rektor (diarienummer V-2019-0111). Beskrivning av tillgängliga resurser och eventuellt behov av förnyelse vad gäller: Forskningsmiljö.

Information om kurserna. Om du vill veta mer om någon av utbildningarna inom suicidprevention är du välkommen att kontakta Lise Bergman Nordgren. 1 jul 2020 Använd Adobe Acrobat för att tagga en PDF-fil. När du taggar en PDF-fil blir dokumentets tillgänglighet betydligt bättre, eftersom funktioner för  28 jun 2020 Ett dokument eller program är tillgängligt om personer med funktionshinder, t ex rörelsehinder, blindhet och nedsatt syn, kan använda det. Utbildning i att publicera tillgängligt på webben verksamhet och information är tillgängliga för personer Ange format exempelvis PDF, Word, Excel.
Ornn items tft
Befolkningens utbildning - SCB

Publikationen finns att ladda ner och skolanläggningar, tillgänglig rådgivning samt tillträde och tillgång till utbildning på lokalt  Det innebär att denna rapport har ett fokus på de möjligheter och utmaningar som möter studenter och högskolor när högre utbildning ska göras tillgänglig för hela  PDF-kommentarer är bara tillgängliga för Evernote Premium- och Business-kunder. Kommentera en bild eller PDF. Mac. Du får lära dig den senaste tekniken kring #pdf-filer och tips på hur dina filer blir mer tillgängliga. Utbildningen hålls via Zoom, anmälan på  vid upphandlingar, tillgängliga PDF-dokument, ljud och videoredigering, textning och syntolkning av video, transkriberingar av ljud (t.ex. podcasts), utbildning  Tillgängliga lärmiljöer? En nationell Särskilt stöd · Grundskoleutbildning · Funktionsnedsättning De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf.


Typographer salary

Uppsats tillgängliga lärmiljöer Jenny och Jessica - DiVA

CommonLook Campus 101 - Dags att ta itu med utmaningen: Tillgängliga dokument. CommonLook Campus 101 är ett effektivt initiativ för att skapa tillgängliga dokument och utbildningsmaterial för högre utbildning. Campus 101 säkerställer att alla studenter, personal och fakultet Tips på utbildning inom digital tillgänglighet. ”Viktig information som blanketter och formulär läggs ofta ut i pdf-format på webben. Men en pdf-fil är inte automatiskt tillgänglig, till exempel kan den inte läsas av hjälpmedelsanvändare om den inte är gjord på rätt sätt.

Studera som vuxen Dyslexiförbundet

Under eftermiddagen blir det workshop där du arbetar med din befintliga hemsida och kan be utbildaren om hjälp direkt.

Tillgänglighetsanpassade PDF:er Distanskurs. Skapa tillgängliga PDF-dokument . Kurs på distans med tillgång i 12 månader. 1 jul 2020 Använd Adobe Acrobat för att tagga en PDF-fil. När du taggar en PDF-fil blir dokumentets tillgänglighet betydligt bättre, eftersom funktioner för  Rutiner och mallar för tillgängliga pdf:er Post- och telestyrelsen om deras rutiner och mallar för att skapa tillgängliga pdf:er för Word- och Powerpoint- original.