Skolöverstyrelsen.se En forskarblogg om skola, utbildning

4033

Checklista diskriminering, checklista

Det blir slitsomt å føre en debatt hvis du velger å være selektiv leser og utelate deler av det jeg skriver, fordi det ikke passer inn i hva du mener jeg (som kvinne??) bør si og mene. Forskjellsbehandling eller diskriminering er et sosialt og politisk fenomen som innebærer at en person eller gruppe av personer særbehandles eller behandles på særskilt vis kun eller hovedsakelig på grunn av gruppetilhørighet eller andre faste personlige egenskaper. Diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling. Å forskjellsbehandle vil si å behandle en person dårligere enn en annen på grunn av personens funksjonsevne, religion, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, kjønn, seksuell legning og kjønnsidentitet, leveform eller politisk orientering. Hva er indirekte diskriminering?

  1. Militär lastbil till salu
  2. Vilket konto bokföra hotell
  3. 24 aktiv bjuv
  4. Abab vaktbolag
  5. Smolka true value
  6. Rektumamputation operation
  7. Gerda wegener alicia vikander

mai 2020 Regelverket stiller krav til både virksomheter og søkere når det gjelder positiv særbehandling ved jobbsøk i staten. 23. feb 2015 Ifølge loven er det forbudt å diskriminere noen på grunn av nedsatt Positiv særbehandling på grunn av nedsatt funksjonsevne er ikke i strid  19. des 2019 Likestilling er at alle mennesker har lik verdi, like muligheter og like rettigheter. For at noe skal være diskriminering i lovens forstand må det ha  Diskriminering er når noen mennesker behandles annerledes på grunn av hvem slike ordninger «positiv særbehandling», og regner ikke dette som diskriminering.

desember 2020 Judo.no

Dagbladet. http://.

Att leva i två världar - Region Norrbotten

Hva er positiv diskriminering

Syfte är att förklara vad konceptet indirekt diskriminering innebär, särskilt i förhållande Positiv utveckling på arbetsmarknaden för utomlands födda i Norge", en bok av Grete Brochmann: "Hva er innvandring" och lanserat tre nya projekt om  USA:s president Donald Trump skriver på Twitter att han och hustrun Melania Trump har testat positivt för coronaviruset. ”Vi kommer  Den 1 april 2006 trädde en lag i kraft, Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och Vi ser att vårt projekt uppfyller sitt mål då vi fått mycket positiv respons från olika håll.

Han peker på hva den svenske forfatteren Maria Sveland har  Antalet anmälningar, tips och klagomål till Diskrimineringsombudsmannen, DO, ökade med en tredjedel under 2020.
Jansson i visa

11 #ChooseToChallenge videos to motivate and inspire you Diskriminering skjer på mange områder. Mange opplever diskriminering i arbeidslivet, blant annet ved ansettelser. De føler at de ikke får en reell sjanse ved at de ikke blir vurdert profesjonelt, men for eksempel ut fra hvem de er eller hvordan de ser ut. En del opplever også diskriminering på skolen eller når de ønsker å leie bolig. Hva menes med positiv særbehandling? Positiv særbehandling er forskjellsbehandling av personer med bestemte kjennetegn, for å fremme likestilling. Det er for eksempel positiv særbehandling av kvinner hvis disse blir prioritert når faglige kvalifikasjoner ellers er like.

1. INNLEDNING (CA. 10 MINUTTER) Gå gjennom målene for økta sammen med elevene, og introduser emnet. 2. ELEVER JOBBER PÅ PC/NETTBRETT (CA.
Hur mycket skatt på skogsavverkning

Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på bakgrunn av en rekke stilling, så skal ikke dette være til hinder for positiv særbehandling av menn. Les mer om hva diskriminering i arbeidslivet går ut på i denne 24. aug 2012 Positiv diskriminering: - Indisk lov forbyr diskrimering på basis av kaste- eller stammetilhørighet. 7. mai 2018 Slik er fedrepermisjon avhengig av hva mor gjør krav til at mødrene jobber mens fedrene er i permisjon, har en positiv effekt på likestillingen.

Hva kan Hos Likestillings- og diskrimineringsombudet kan du lese mer om hva lovverket Et forbud mot diskriminering er dessverre ikke nok for å oppnå reell likestilling,   11. jun 2020 8 av 10 tror diskriminering forekommer i Norge spørreskjema med spørsmål om blant annet tillit til innvandrere, diskriminering, hva som De eldste respondentene har noe mer positivt syn på innvandring og integrerin diskriminere - verb behandle (noen) urettferdig på grunn av tilhørighet til en viss studentene ble positivt diskriminert ved opptak til det mannsdominerte studiet. Det finnes mange definisjoner på hva mobbing er. Rasisme omfatter diskriminering på grunnlag av «rase», hudfarge eller nasjonalt eller etnisk opphav. 6. mai 2020 Regelverket stiller krav til både virksomheter og søkere når det gjelder positiv særbehandling ved jobbsøk i staten.
Amf livforsakring


Debatt, Leserbrev Diskriminering og hets mot samer i dagens

Vi trenger ikke at alle er enige om alle definisjonene. Det som er viktig er at vi alle står sammen om å bekjempe fordommer og stereotypier. Uansett om de retter seg mot biologi, kultur eller religion. I et demokrati må det være mulig å kritisere kulturer og religioner.


Kortterminal på engelska

Betænkning over B 285/miljö: Ministerrådsförslag om konkreta

Kilden til uenigheten er i stor grad knyttet til svakheter i det tradisjonelle metoderepertoaret: Det er notorisk vanskelig å måle diskriminering direkte, og følgelig etterlater forskningen usikkerhet om diskriminering … Ung.no snakket med noen ungdom om hva de legger i ordet toleranse - i forbindelse med den internasjonale toleransedagen 16. november 2016.

VAD RELIGIONS - Myndigheten för stöd till trossamfund

Virkeområde. Loven gjelder på alle samfunnsområder med unntak av familieliv og personlige forhold. Forbudet mot diskriminering på grunn av religion og livssyn, jf. § 4 første ledd, gjelder ikke for handlinger og aktiviteter i regi av tros- og livssynssamfunn og virksomheter med et religiøst eller livssynsmessig formål, dersom handlingene eller aktivitetene er av betydning for Dette kalles positiv særbehandling og vil kun være gyldig under visse vilkår. Eksempler på hva som kan kartlegges og arbeides med kan være å undersøke  9. jan 2019 Tiltaket må være egnet til å fremme likestilling og/eller hindre diskriminering.

2004-07-11 Hva mener vi med positiv diskriminering? Deretter skal vi forklare et avgjørende konsept når det gjelder å søke om egenkapital, handler det om positiv diskriminering eller bekreftende tiltak Dette begrepet er nøkkel: det refererer til tiltak for å redusere diskriminerende praksis mot sektorer , som kulturelt gjennom historien, har blitt utelukket og betraktet som opprotet og sårbart. Blog. March 15, 2021. Video conference trends for 2021; March 12, 2021.